Ömsom – incipit No6

Projektet Ömsom är ett ständigt pågående ickeprojekt som 2022 samlades i ett förzine som fick namnet Ömsom incipit. Det blev även en utställning på Fred Perry butiken i Stockholm.
Zinet designades av Lato Paper och tanken är att det så småningom ska bli ett fullskaligt zine.